Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení
    Je zcela zbytečné navštívit patologii, kde je zesnulý uložen. Oblečení pro zesnulého, popř. další věci předejte přímo nám. Ohledací listy si sami vyzvedneme a vyřídíme potřebné náležitosti na příslušné matrice. Pouze je potřeba vyzvednout osobní věci na oddělení, kde byl zesnulý léčen

Optimized for resolution 800x600 |© Svita 2005-2014| Pohřební služba Ing. Jiří Dvořák, Palackého nám. 39, 664 91 Ivančice, mobil: +420 603 854 637