Při úmrtí doma
    Vždy je nutné zavolat lékaře, který vystaví listy o prohlídce mrtvého (tzv.ohledací list). Tyto listy se předávají podle místa úmrtí na příslušnou matriku společně s občanským průkazem a dalšími doklady. Protože tuto službu zajišťujeme, je pro Vás nejjednodušší nás tímto pověřit. Současně také zavolejte naši Pohřební službu kvůli zajištění odvozu zesnulého na tel. 603 854 637 (nepřetržitě 24 hodin). Pokud není zesnulý oblečen, připravte do našeho příjezdu vhodné oblečení.

Optimized for resolution 800x600 |© Svita 2005-2014| Pohřební služba Ing. Jiří Dvořák, Palackého nám. 39, 664 91 Ivančice, mobil: +420 603 854 637