Obecné pokyny
    Pokud pohřeb nebude ve smuteční obřadní síni, ale v kostele, je nutné termín pohřbu dohodnout jak s námi, tak s příslušným knězem. Vykopání hrobu se domlouvá u nás při sjednání pohřbu. Veškeré další náležitosti ohledně zajištění pohřbu pak svěřte našim pracovníkům. Rovněž při rozloučení v obřadní síni vše potřebné domluvíte u nás (hudba, květinové dary, autobusová přeprava atd.).


    Abychom mohli vyřídit náležitosti na matrice je potřeba nám předat občanský průkaz, rodný a oddací list zesnulého. Pohřebné uplatníte na Okresním úřadě (referát státní sociální podpory), dle místa trvalého pobyto žadatele, případně na dalších pracovištích pro výplatu sociálních dávek v okrese. Zde je potřeba předložit vyplněnou žádost o pohřebné, úmrtní list a doklad o zaplacení pohřbu. Pokud bude zesnulý držitelem dalších dokladů, je zapotřebí řidičský průkaz odevzdat na příslušném dopravním inspektorátu, pas na oddělení pasů a vojenskou knížku na vojenské správě.


    Jestliže zesnulý pobíral důchod, oznamte úmrtí na poště, která prováděla výplatu důchodu. Žádosti o vyřízení vdovského a sirotčího důchodu po zemřelých, kteří byli důchodci nebo bez zaměstnání, se uplatňují na Okresní správě sociálního zabezpečení, ostatní pak u zaměstnavatele, kde byl zesnulý zaměstnán.


    Potřebujete-li pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu, vystaví jej naši pracovníci.

Optimized for resolution 800x600 |© Svita 2005-2014| Pohřební služba Ing. Jiří Dvořák, Palackého nám. 39, 664 91 Ivančice, mobil: +420 603 854 637