Při úmrtí doma
  Vždy je nutné zavolat lékaře, který vystaví listy o prohlídce mrtvého (tzv.ohledací list. Tyto listy se předávají podle místa úmrtí na příslušnou matriku společně s občanským průkazem a dalšími doklady. Protože tuto službu zajišťujeme, je pro Vás nejjednodušší nás tímto pověřit. Současně také zavolejte naši Pohřební službu kvůli zajištění odvozu zesnulého na tel. 603 854 637 (nepřetržitě 24 hodin). Pokud není zesnulý oblečen, připravte do našeho příjezdu vhodné oblečení.

  Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení
  Je zcela zbytečné navštívit patologii, kde je zesnulý uložen. Oblečení pro zesnulého, popř. další věci předejte přímo nám. Ohledací listy si sami vyzvedneme a vyřídíme potřebné náležitosti na příslušné matrice. Pouze je potřeba vyzvednout osobní věci na oddělení, kde byl zesnulý léčen.

  Obecné pokyny
  Pokud pohřeb nebude ve smuteční obřadní síni, ale v kostele, je nutné termín pohřbu dohodnout jak s námi, tak s příslušným knězem. Vykopání hrobu se domlouvá u nás při sjednání pohřbu. Veškeré další náležitosti ohledně zajištění pohřbu pak svěřte našim pracovníkům. Rovněž při rozloučení v obřadní síni vše potřebné domluvíte u nás (hudba, květinové dary, autobusová přeprava atd.).
  Abychom mohli vyřídit náležitosti na matrice je potřeba nám předat občanský průkaz, rodný a oddací list zesnulého. Pohřebné uplatníte na Okresním úřadě (referát státní sociální podpory), dle místa trvalého pobyto žadatele, případně na dalších pracovištích pro výplatu sociálních dávek v okrese. Zde je potřeba předložit vyplněnou žádost o pohřebné, úmrtní list a doklad o zaplacení pohřbu. Pokud bude zesnulý držitelem dalších dokladů, je zapotřebí řidičský průkaz odevzdat na příslušném dopravním inspektorátu, pas na oddělení pasů a vojenskou knížku na vojenské správě.
  Jestliže zesnulý pobíral důchod, oznamte úmrtí na poště, která prováděla výplatu důchodu. Žádosti o vyřízení vdovského a sirotčího důchodu po zemřelých, kteří byli důchodci nebo bez zaměstnání, se uplatňují na Okresní správě sociálního zabezpečení, ostatní pak u zaměstnavatele, kde byl zesnulý zaměstnán.
  Potřebujete-li pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu, vystaví jej naši pracovníci.

 

Optimized for resolution 800x600 |© Svita 2005-2014| Pohřební služba Ing. Jiří Dvořák, Palackého nám. 39, 664 91 Ivančice, mobil: +420 603 854 637